פרויקטים

ישראל טובעת בפרשות שחיתות – נאבקים למען הציבור והדמוקרטיה!

הצטרפו לאלפי תומכי התנועה שנאבקים איתנו בשחיתות

64,606 גוייסו 86.14%
75,000 יעד
10951 ימים נותרו
, ישראל