פרויקטים

ישראל טובעת בפרשות שחיתות – נאבקים למען הציבור והדמוקרטיה!

הצטרפו לאלפי תומכי התנועה שנאבקים איתנו בשחיתות

65,296 גוייסו 87.06%
75,000 יעד
10928 ימים נותרו
, ישראל