פרויקטים

לא נותנים לשחיתות לנצח – הצטרפו למאבק למען הדמוקרטיה!

קחו חלק במאבק על הבית ולמען שלטון החוק בישראל  

69,529 גוייסו 69.53%
100,000 יעד
10161 ימים נותרו
, ישראל