פרויקטים

ישראל טובעת בפרשות שחיתות – נאבקים למען הציבור והדמוקרטיה!

הצטרפו לאלפי תומכי התנועה שנאבקים איתנו בשחיתות

65,526 גוייסו 87.37%
75,000 יעד
10894 ימים נותרו
, ישראל